Blog > Komentarze do wpisu

WACC

Zapraszam do zapoznania się z wpisem dotyczącym średniego ważonego kosztu kapitału. Wskaźnik ten jest niezbędny przy wycenie spółek.

WACC – średni ważony koszt kapitału ( ang. Weighted Average Cost of Capital – WACC) jest to wskaźnik informujący o przeciętnym koszcie kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie czy też w projekt inwestycyjny.

 

Wzór do obliczania WACC wygląda następująco:

 

WACC = w1 * Re + w2 * Rd * (1 – T)

 

w1 – udział kapitału własnego

Re – koszt kapitału własnego

w2 - udział kapitału obcego (długu)

Rd – koszt kapitału obcego

T – podatek dochodowy

 

Z podanego wzoru bardzo wyraźnie widać, że najłatwiej obliczyć koszt długu. Jest to po prostu oprocentowanie kredytu. Problem pojawia się z obliczeniem kosztu kapitału własnego. Pod tym pojęciem należy rozumieć minimalną zyskowność zaangażowanego kapitału jakiej oczekują właściciele będący dawcami kapitału. Jeżeli jest jedne właściciel to nie ma z tym problemu. Jednak w przypadku spółek akcyjnych, notowanych na giełdzie ciężko byłoby przeprowadzić ankietę wśród akcjonariuszy jakiej zyskowności oni oczekują. W związku z tym przyjmuje się iż koszt kapitału własnego powinien zawierać w sobie rentowność bezpiecznych instrumentów jakimi są bony skarbowe oraz premie za ryzyko związaną z działalnością firmy.

 

Średni ważony koszt kapitału jest wykorzystywany przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jego bardzo dobre zastosowanie to użycie go jako stopy dyskonta w metodzie NPV, która była wcześniej opisywana na blogu. Warto go również używać jako benchmark dla IRR 9Wewnęrznej stopy zwrotu). Jeżeli koszt kapitału jest wyższy niż IRR to wówczas inwestycja nie przyniesie zysku.

poniedziałek, 26 października 2009, kamilgemra

Polecane wpisy

  • Zasady inwestowania

    Ciekawe zasdy inwestowania: 1. Pieniądze pojawiają się u oszczędnych 2. Pieniądze mnożą się u tych, którzy inwestują. 3. Pieniądze zostają u człowieka, któr

  • Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery wartościowe

    Zapraszam do przeczytania najnowszego artykułu mojego autorstwa dla portalu Inwestycje Alternatywne . Link do artykułu : Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery

  • Zmiana paradygmatu bankowości

    Zapraszam do zapoznania się z wpisem na temat zmian w bankowości. Pisałem kiedyś o tym pracę na zaliczenie jednego z przedmiotów na studiach. Zmiana paradygmat


Zobacz mnie na GoldenLine


Dodaj do ulubonych

dodatki
blogi