Blog > Komentarze do wpisu

Sekurytyzacja

W tym wpisie postaram się opisać proces sekurytyzacji aktywów. jest to mało popularny mechanizm z Polsce, jednak na świecie jest on bardzo często wykorzystywany. Mówi się, iż sekurytyzacja była jedną z przyczyn wybuchu światowego kryzysu. Zapraszam do czytania.

Sekurytyzacja należy do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonują stosunkowo od niedawna. Po raz pierwszy pojawiła się w latach 70. XX w. i właściwie od początku uznano j. za przełom w finansach publicznych oraz okrzyknięto krokiem milowym w dziejach finansowania. Stworzyła nowe możliwości rozwoju bankom i innym instytucjom finansowym przede wszystkim w zakresie wykorzystania tzw. martwych aktywów, ale również w dziedzinie zarządzania ryzykiem czy usług pośrednictwa i doradztwa finansowego.

Sekurytyzacja jest to proces polegający na łączeniu jednorodnych, niepłynnych aktywów finansowych, które następnie usunięte z bilansu inicjatora procesu stanowią zabezpieczenie płynnych papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych. Polega ona na emisji i sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych przyszłymi wpływami gotówkowymi z aktywów lub samymi aktywami, dokonywane przez specjalnie do tego celu powołany podmiot – Spółkę Specjalnego Przeznaczenia. Aktywa oraz dochody z nich uzyskiwane są oddzielone pod względem prawnym i ekonomicznym od ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa – inicjatora procesu. sekurytyzacji. Proces oddzielenia ryzyka inicjatora od ryzyka aktywów polega na wyodrębnieniu określonych aktywów i jednocześnie przyszłych  wpływów gotówkowych z majątku inicjatora i przeniesieniu praw własności do nich na remitenta – Spółkę Specjalnego Przeznaczenia SPV

( od angielskiej nazwy Special Purpose Vehicle). Spółka ta jest osobą trzecią i zazwyczaj nie jest związana w bezpośredni sposób kapitałowo z inicjatorem. Przenoszone aktywa stanowią zabezpieczenie emisji papierów wartościowych. Papiery te mają charakter dokumentów na okaziciela potwierdzających prawo nabywcy do aktywów przeniesionych prze pożyczkobiorcę (inicjatora) na emitenta, dokumentują roszczenia płątnicze ich nabywców wobec emitenta. Środki uzyskane z emisji, emitent przekazuje inicjatorowi jako zapłatę za otrzymane aktywa, dzięki czemu w miejsce niepłynnych aktywów, przedsiębiorstwo a w opisywanym wypadku bank pozyskuje środki pieniężne.

Podmioty uczestniczące w typowym procesie sekurytyzacji to:

 • inicjator transakcji
 • spółka specjalnego przeznaczenia (SPV)
 • bank-organizator emisji
 • agencja ratingowa
 • inwestorzy

Ponadto częstymi uczestnikami procesu są:

 • agent usługowy (servicer)
 • podmiot zabezpieczający płynność spółki specjalnego przeznaczenia
 • gwarant emisji

Dodatkowo w cały proces angażowani są liczni doradcy, jak np. kancelarie prawne czy instytucje finansowe typu inwestycyjnego lub opiniodawczego.

a)      Inicjator procesu – jest to instytucja finansowa bądź podmiot gospodarczy, działający właściwie w każdej branży gospodarki. Podstawowym zadaniem inicjatora jest wyodrębnienie jednorodnych aktywów finansowych, które będą podstawą emisji papierów wartościowych. Wyselekcjonowane w ściśle określony sposób aktywa inicjator sprzedaje spółce utworzonej tylko i wyłącznie do celów sekurytyzacji.

b)     Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SPV) – jest to tak zwana spółka-sierota, czyli podmiot prawnie wyodrębniony, niezależny od inicjatora ani żadnego innego uczestnika sekurytyzacji. Konstrukcja ta ma na celu oddzielenie ryzyka związanego z emisją papierów wartościowych od ryzyka powodowanego działalnością inicjatora. Podstawowym zadaniem SPV jest emisja papierów wartościowych na podstawie aktywów wyodrębnionych do sekurytyzacji. Walory finansowe są kierowane do odpowiedniej grupy inwestorów.

c)      Inwestorzy – w zdecydowanej większości są to inwestorzy instytucjonalni. Jednak krąg potencjalnych inwestorów jest praktycznie nieograniczony.

d)     Bank organizator emisji papierów wartościowych – pełni on bardzo ważną rolę, ponieważ to od niego zależy powodzenie całej transakcji. Do zadań w banku w procesie emisji papierów wartościowych należy:

 • zorganizowanie emisji, w tym przygotowanie kompleksowej dokumentacji
 • organizacja sprzedaży i plasacja papierów wartościowych
 • przechowywanie w depozycie wyemitowanych papierów wartościowych oraz prowadzenie rejestru ich nabywców i posiadaczy
 • prowadzenie rachunku SPV
 • organizacja rynku wtórnego

e)Agencja ratingowa - poprzez nadanie ratingu, inwestorzy są poinformowani o jakości oraz ryzyku nabywanych papierów wartościowych.

 

Papiery wartościowe powstałe w wyniku sekurytyzacji to instrumenty, których zabezpieczeniem mogą być właściwie wszelkie rodzaje aktywów przynoszące stały dochód. Wyodrębnione do sekurytyzacji aktywa powinny cechować się pewnością wpływów w przyszłości oraz ich pełną przewidywalnością.

 

wtorek, 08 września 2009, kamilgemra

Polecane wpisy

 • Zasady inwestowania

  Ciekawe zasdy inwestowania: 1. Pieniądze pojawiają się u oszczędnych 2. Pieniądze mnożą się u tych, którzy inwestują. 3. Pieniądze zostają u człowieka, któr

 • Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery wartościowe

  Zapraszam do przeczytania najnowszego artykułu mojego autorstwa dla portalu Inwestycje Alternatywne . Link do artykułu : Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery

 • Zmiana paradygmatu bankowości

  Zapraszam do zapoznania się z wpisem na temat zmian w bankowości. Pisałem kiedyś o tym pracę na zaliczenie jednego z przedmiotów na studiach. Zmiana paradygmat


Zobacz mnie na GoldenLine


Dodaj do ulubonych

dodatki
blogi