Blog > Komentarze do wpisu

RYNEK MIEDZI - analiza

W tym wpisie postaram się scharakteryzować rynek miedzi. Będzie to bardzo pomocne do zrozumienia specyfiki sektora w jakim działa KGHM. W kolejnej notce postaram się scharakteryzować rynek srebra, a wiec również ważnego surowca z punktu widzenia KGHM. Zapraszam do czytania.

Miedź, zwana przez niektórych pomarańczowym złotem to obok ropy najbardziej popularny surowiec wśród inwestorów. Jednak warto pamiętać, iż w przeciwieństwie do ropy (nie chodzi mi tutaj o produkty, które powstaną po jej przerobie) z miedzią spotykamy się na co dzień. Mamy z nią kontakt w domu, w postaci wszelkiego rodzaju rur,  bez niej nie możliwa byłaby produkcja kabli, a warto również pamiętać, iż monety którymi płacimy w sklepach wykonane są m.in. ze stopu miedzi. Jak widać miedź jest szeroko wykorzystywana. Nie chciałbym się skupiać nad zagadnieniami do czego jest ona wykorzystywana, chciałbym za to spojrzeć na nią z perspektywy inwestorów.

Obrót ty surowcem skoncentrowany jest przede wszystkim na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange), gdzie kontrakty na ten surowiec zostały wprowadzone już w 1877 roku. Jeden kontrakt opiewa na 5 lub 25 ton z trzymiesięcznym terminem dostawy, natomiast cena podawana jest w dolarach za tonę. Innymi ośrodkami zyskującymi na znaczeniu są Nowojorska Giełda Towarowa – New York Mercantile Exchange (NYMEX), gdzie jeden kontrakt opiewa na 25 tys. funtów (1 funt = 0,45 kg) a cena miedzi podawana jest w centach za funt, a także Giełda Kontraktów Terminowych w Szanghaju – Shanghai Futures Exchange (SHFE), na której transakcje dotyczą 5 ton surowca zaś cena wyrażona jest w juanach.

Na cenę miedzi ma wpływ bardzo wiele czynników. Nie ma tutaj prostej zależności między popytem a podażą na ten surowiec. Przede wszystkim jako główny czynnik należy wymienić sytuację makroekonomiczną na świecie. Wiadomo, iż wraz ze wzrostem gospodarczym zwiększeniu ulegają nakłady inwestycyjne, a jako że miedź jest szeroko wykorzystywana w przemyśle to wtedy rośnie na nią zapotrzebowanie. Warto tutaj wspomnieć o powiązaniu rynku miedzi z rynkiem walutowym. Na podstawie danych historycznych można wysunąć tezę o odwrotnej korelacji notowań dolara i miedzi. Nie bez znaczenia dla cen „pomarańczowego złota” jest sytuacja w kopalniach. Każdy przestój spowodowany strajkiem bądź innymi przyczynami winduje ceny surowca na światowych giełdach. Należy również pamiętać o stronie podażowej tego rynku. Kopalnie w reakcji na zmiany cen zmieniają w odpowiedni sposób swoją produkcję. Wiadomo, iż wraz ze wzrostem notowań miedzi kopalniom bardziej opłaca się produkować więcej. Każda kopalnia ma określony koszt jednostkowy wydobycia tony miedzi. W związku z tym jeżeli cena spada poniżej kosztu produkcji to oczywiste jest, iż producenci ograniczają wydobycie. Według mnie powinno się pamiętać jeszcze od jednym czynniku. Miedź jest jedną z możliwości inwestycyjnych. Zatem na tym rynku występują różne grupy inwestorów, również spekulanci nastawieni na szybki zysk. To sprawia, iż w wielu wypadkach cena miedzi nie musi odzwierciedlać sytuacji fundamentalnej.

Największe zasoby rud miedzi znajdują się w Chile (28%), Stanach Zjednoczonych (14%), a także w Rosji, Polsce i Chinach (łącznie około 7%). Należy pamiętać również o tym, iż około 15% światowej produkcji miedzi pochodzi z recyclingu.  Jeżeli chodzi natomiast o udział poszczególnych krajów w popycie na ten surowiec to liderem tutaj są bez wątpienia Chiny, które zużywają 25% wytwarzanej na świecie miedzi.

 

KGHM Polska miedź zaliczana jest to największych producentów miedzi na świecie. Pod względem wydobycia jest to 8 firma świata.

Źródło: KGHM

Ceny miedzi

Rok 2008 był rekordowy dla rynku miedzi. To właśnie w tym czasie padł rekord notowań w ujęciu nominalnym. Jeśli jednak spojrzymy na ceny realne, a więc uwzględniające inflacje na przestrzeni ostatnich 100 lat, to można dojść do wniosku, iż szczyt z 2008 roku wcale nie był jakimś zdarzeniem przełomowym.

Źródło: KGHM

Na powyższym wykresie jednoznacznie można zauważyć,że szczyty z ubiegłego roku na przestrzeni 100 lat wcale nie były rekordami, jeśli spojrzymy na ceny realne. Na wykresie da się również zauważyć, że ostatni długoterminowy trend wzrostowy zaobserwowano po II wojnie światowej, co było związane z odbudową krajów po zniszczeniach. Nie jest również wykluczone, że obecnie obserwujemy kolejny początek długoterminowego trendu, który jest związany z dużym popytem ze strony Chin i Indii.

Niestety światowy kryzys przełożył się na rynek miedzi. Dane międzynarodowych instytucji wskazują, iż światowy popyt na miedź obniżył się o 4,4%. jednak w tym samym czasie wzrósł popyt ze strony głównego konsumenta miedzi - Chin o ponad 33%. Interesująco wygląda również produkcja kopalń. Obecnie wykorzystują one swoje moce produkcyjne w 7% procentach, podczas gdy średnia w ostatnich 5 latach to blisko 90%. Te dwa czynniki powodują, iż w krótkim terminie  cena miedzi powinna się utrzymywać na niskim poziomie. Pomimo wzrostu popytu ze strony Chin, nie można wykluczyć dużego wzrostu podaży surowca ze strony kopalń.  Również nie jest pewne czy Chiny dalej będą zwiększać zapotrzebowanie na miedź.

Innym bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na ceny jest poziom zapasów.

Źródło: KGHM

Już na pierwszy rzut oka widać, iż wraz ze wzrostem zapasów cena miedzi maleje. Obecnie obserwujemy spadek poziomu zapasów, a co za tym idzie można się spodziewać dalszych wzrostów.

Perspektywy długoterminowe dla rynku miedzi są pozytywne. Wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego powinien wzrastać popyt na ten surowiec. W związku z tym można się spodziewać wzrostów cen.  Indie ogłosiły program budowy infrastruktury za 600 mld. dolarów. W związku z tym powinien w sposób znaczący nastąpić wzrost zapotrzebowania na ten surowiec. Oczywiście program ten będzie realizowany przez wiele lat i raczej nie ma się co spodziewać takiego wzrostu cen jaki miał miejsce wraz z dynamicznym rozwojem infrastruktury w Chinach.  Należy zatem pilnie obserwować doniesienia z gospodarek całego świata, a w szczególności Chin i Indii.

piątek, 07 sierpnia 2009, kamilgemra

Polecane wpisy

  • StockWatch.pl - artykuł

    Zapraszam do zapozniania się z artykułem, który napisałem dla portalu StockWatch.pl. Link: Plusy i minusy budowlanki

  • Budownictwo aktualna sytuacja sektora

    Zapraszam do zapoznania się z krótkim wpisem na temat aktualnej sytuacji w sektorze budowlanym. Bardzo ciekawe dane opublikował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  • Rynek budowlany - analiza

    W tym wpisie postaram się scharakteryzować rynek budowlany w Polsce. Jest to kolejna notka z cyklu tematycznego – analiza fundamentalna. Chciałbym się sku


Zobacz mnie na GoldenLine


Dodaj do ulubonych

dodatki
blogi