Blog > Komentarze do wpisu

Pomiar ryzyka stopy procentowej

W tym wpisie będę chciał przedstawić sposoby pomiaru ryzyka stopy procentowej. Jest to dosyć ważne zagadnienie związane z obligacjami. Zapraszam do czytania.

Ryzyko stopy procentowej, a w szczególności ryzyko ceny musi być mierzone i dokładnie określane. Podstawowa miara tego ryzyka to duration, zwane czasem trwania. Duration występuje w wielu odmianach, jednak najbardziej znane to duration Macaulaya. Wzór określający tą koncepcję ma postać:

W mianowniku tego wzoru występuje po prostu cena obligacji. Na podstawie analiz licznika tego wzoru, wynika iż duration jest średnią ważoną okresów otrzymywania kuponów z tytułu posiadania obligacji, a wagami są wartości obecne tych przepływów.

Drugą miarą duration jest zmodyfikowane duration, mające postać:

MD – zmodyfikowane duration

D – duration Macaulaya

 

Interpretacja otrzymanych wyników.

Zmodyfikowane Duration jest miarą ryzyka, informującą o ile procent zmieni się cena obligacji w przypadku zmiany stopy YTM o jeden punkt procentowy. Jest to jednak przybliżenie, ale dość dokładne, pozwalające stwierdzić jakie ryzyko wahań cen wiąże się z danym papierem dłużnym. Pamiętajmy, iż spadek tóp procentowych powoduje wzrost cen obligacji i na odwrót.

Cena obligacji o wyższym Duration będzie silniej reagować na zmiany rynkowych stóp procentowych niż cena obligacji o niższym Duration. Zatem im wyższe duration, tym inwestycja w obligacje jest bardziej ryzykowna.

Duration obligacji zerokuponowej jest równe terminowi do wykupu tej obligacji, natomiast w przypadku obligacji kuponowych Duration jest zawsze niższe od terminu do wykupu. Drugą ważną właściwością jest to, iż Duration jest tym niższe im wyższe są wypłacane kupony.

Przedstawione powyżej informacje o miarach ryzyka są pomocne w analizie opłacalności a co ważniejsze w analizie ryzyka związanego z inwestycjami w obligacje. Należy pamiętać, iż cały czas mówimy o obligacjach hurtowych, a nie zaś obligacjach sprzedawanych inwestorom indywidualnym w okienkach banków.

piątek, 14 sierpnia 2009, kamilgemra

Polecane wpisy

  • Zasady inwestowania

    Ciekawe zasdy inwestowania: 1. Pieniądze pojawiają się u oszczędnych 2. Pieniądze mnożą się u tych, którzy inwestują. 3. Pieniądze zostają u człowieka, któr

  • Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery wartościowe

    Zapraszam do przeczytania najnowszego artykułu mojego autorstwa dla portalu Inwestycje Alternatywne . Link do artykułu : Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery

  • Zmiana paradygmatu bankowości

    Zapraszam do zapoznania się z wpisem na temat zmian w bankowości. Pisałem kiedyś o tym pracę na zaliczenie jednego z przedmiotów na studiach. Zmiana paradygmat


Zobacz mnie na GoldenLine


Dodaj do ulubonych

dodatki
blogi