Blog > Komentarze do wpisu

NPV – pomiar efektywności inwestycji

W tym wpisie postaram się przybliżyć zagadnienie NPV. Miernika, który jest używany do pomiaru efektywności inwestycji. Zapraszam do czytania.

Mirnik NPV (Net Present Value) występuje pod wieloma nazwami, m.in. : wartość zaktualizowana netto, teraźniejsza wartość netto czy też aktualna wartość nadwyżki finansowej netto.

Określenie poziomu NPV wymaga spełnienia kilku warunków dotyczących cech inwestycji:

 • określona jest długość ekonomicznego okresu życia inwestycji
 • znane są wszystkie dodatnie przepływy finansowej jakie wygeneruje inwestycja
 • całkowite nakłady inwestycyjne są ponoszone nieodwracalnie
 • alternatywną inwestycją jest jedynie rynek kapitałowy
 • występuje stała stopa dyskonta w całym okresie trwania inwestycji
 • zakładamy, ze dodatnie przepływ powstają z końcem roku, podczas gdy w rzeczywistości są generowane w ciągu roku

 

NPV jest sumo wszystkich korzyści netto generowanych przez inwestycje w całym okresie jej trwania, które przed zsumowaniem są dyskontowane. ( o właściwościach dyskontowania pisałem we wcześniejszej notce).

WZÓR potrzebny do obliczania NPV:

 

 

-NCF0 – ujemne przepływy netto w pierwszym roku

NCFn- dodatnie przepływy netto w kolejnych latach

k- stopa dyskonta

Główną zaletą tej metody jest to, iż nie jest ona wrażliwa na rodzaj inwestycji. W związku z tym może być wykorzystywana do analizy wszystkich rodzajów inwestycji.

Warto przyjrzeć się stopie dyskonta. Jest ona różnie definiowana. Jedna z definicji podaje, iż jest to minimalna stopa zwrotu z inwestycji taka aby wartość firmy się nie zmniejszyła. Inne podejście mówi, iż jest to stopa zwrotu jaką można uzyskać na rynku kapitałowym (alternatywna stop zwrotu). Jeszcze inne podejście definiuje stopę dyskonta k, jako koszt kapitału, który służy do sfinansowania inwestycji.

Interpretacja ekonomiczna NPV to – zaktualizowane na moment przeprowadzenia oceny korzyści netto jakie może uzyskać firma realizująca daną inwestycję.

Kryterium decyzyjne jest formułowane w następujący sposób:

NPV  > 0 – inwestycja jest opłacalna, można ja zaakceptować

NPV = 0 – inwestycja jest neutralna, można ja zaakceptować

NPV < 0 – inwestycja jest nieopłacalna, nie można jej zaakceptować

 

Do głównych korzyści tej metody należy przede wszystkim zaliczyć uwzględnienie zmiennej wartości pieniądza w czasie. Występuje tutaj również jasne i obiektywne kryterium decyzyjne. Korzyści netto wyrażane są przepływami netto. Metoda NPV ma jednak kilka wad. Główna wada to trudność związana z wyborem odpowiedniej stopy zwrotu. Metoda ta nie pokazuje dokładnej stopy opłacalności inwestycji. Zakłada się płaską krzywą dochodowości w całym okresie, co może nie być uzasadnione ekonomicznie. Występuje tutaj problem reinwestycji nadwyżek netto.

Omówiona metoda oceny opłacalności inwestycji jest jedną z najczęściej stosowanych. Warto z niej korzystać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

środa, 26 sierpnia 2009, kamilgemra

Polecane wpisy

 • Zasady inwestowania

  Ciekawe zasdy inwestowania: 1. Pieniądze pojawiają się u oszczędnych 2. Pieniądze mnożą się u tych, którzy inwestują. 3. Pieniądze zostają u człowieka, któr

 • Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery wartościowe

  Zapraszam do przeczytania najnowszego artykułu mojego autorstwa dla portalu Inwestycje Alternatywne . Link do artykułu : Inwestowanie w kolekcjonerskie papiery

 • Zmiana paradygmatu bankowości

  Zapraszam do zapoznania się z wpisem na temat zmian w bankowości. Pisałem kiedyś o tym pracę na zaliczenie jednego z przedmiotów na studiach. Zmiana paradygmat


Zobacz mnie na GoldenLine


Dodaj do ulubonych

dodatki
blogi